LIFE COACHING  (Coaching osobisty)

Coaching osobisty jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu.
Coaching osobisty daje klientowi możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, jak wygląda aktualna sytuacja, przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian i jak najlepiej je przeprowadzić.

Coaching osobisty zakłada podejście holistyczne. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że zmiany w jednych obszarach życia klienta mogą mieć również pozytywny wpływ na zmiany w innych obszarach. Na przykład korzystne zmiany w życiu zawodowym mogą przyczynić się również do wzrostu zadowolenia w życiu osobistym, zadbanie o zdrowie może przełożyć się na większą kreatywność i wzrost chęci do działania, zmiany w życiu osobistym mogą mieć wpływ na większą kreatywność i zaangażowanie w życiu zawodowym, itp.

 

Coaching osobisty stwarza okazję, aby zidentyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany znacząco wpłyną na polepszenie jakości życia.

Poniżej przykłady tego, co klient osiąga dzięki coachingowi osobistemu: 

 • zmienia profil zawodowy, zaczynając wymarzone studia;
 • doskonali swoje umiejętności;
 • znajduje „sposób na wyjście z wypalenia zawodowego”;
 • zaczyna dbać o kondycję fizyczną;
 • odnajduje się w pracy, której do tej pory nie lubił;
 • zdaje na czas wszystkie egzaminy;
 • zakłada własną firmę;
 • zmienia pracę na taką, która daje mu satysfakcję;
 • odnajduje swoje mocne strony, swoje zasoby;
 • wprowadza nowe nawyki, pozwalające lepiej żyć;
 • traci zbędne kilogramy;
 • po wielkim okresie stagnacji rusza do przodu;
 • realizuje swoje pasje, o których zawsze marzył;
 • bardziej ufa sobie, swoim potrzebom i emocjom i zaczyna dbać o siebie;
 • czuje, że życie zależy od niego samego;
 • nawiązuje lepsze relacje z ludźmi;
 • potrafi radzić sobie z wewnętrznymi lękami, z ograniczającymi przekonaniami;
 • potrafi lepiej zarządzać sobą;
 • zwiększa poczucie własnej wartości i pewności siebie;
 • odnajduje swoje miejsce w życiu;
 • odnajduje SIEBIE.
W coachingu osobistym, coach pomaga klientowi w zamianie marzeń w realne, konkretne i osiągalne cele, wspiera w stworzeniu atrakcyjnej wizji przyszłego życia klienta, w zaplanowaniu działań, które krok po kroku przybliżą klienta do realizacji jego celów oraz w utrzymaniu jego zaangażowania.