Co to jest mentoring ?

Mentoring  jest to jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji między mentorem, czyli osobą bardziej doświadczoną a mentee, czyli uczniem, podopiecznym.

Mentor oraz mentee spotykają się i komunikują między sobą w sposób regularny, jednak wskazane jest aby kontakty te nie miały charakteru zbyt sformalizowanego.

Mentoring oparty jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który nakierowany jest na zlikwidowanie blokad zidentyfikowanych przez mentee, zapewnia jednak okazję do uczenia się i rozwoju dla obu stron.

 

Główna różnica polega na tym, że w mentoringu korzysta się z potencjału obu stron. Praca koncentruje się na obszarach, które z punktu widzenia mentee są istotne dla jego rozwoju, jednak wiedza i doświadczenie mentora, także stanowią zasoby, z których para wspólnie czerpie.

Mentorami są osoby, które posiadają wiedzę, doświadczenie, cieszące się prestiżem i zainteresowane są wspieraniem osób o mniejszym doświadczeniu.
Mentor to przewodnik, konsultant, wspierający podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.

 

Mentoring umożliwia odkrycie i rozwój potencjału ucznia.

Mentor:

  • motywuje,
  • inspiruje,
  • stymuluje do działania i przewodzi.
  • pomaga uczniowi w refleksji nad swoim działaniem, stawianymi celami.
  • wzmacnia ucznia w podążaniu wybraną przez niego drogą samorealizacji.